Hai mẹ con thản nhiên ăn bạch tuộc còn sống nhăn khiến dân tình không dám xem lần 2

Mặc dù con bạch tuộc vẫn còn sống ngoe nguẩy, hai mẹ con này vẫn bất chấp chấm với nước dùng để ăn. Cảnh tượng này khiến nhiều người rùng mình, không dám thử. Tuy nhiên cũng có người muốn thử ăn một lần.
Đời Sống 9/7/2020 6:15:00 AM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm