Hải cẩu béo ú đi lạc vào thị trấn còn nằm giữa đường ăn vạ, dân mạng xem xong đều khuyên giảm cân cấp tốc

Người dân lập tức báo cảnh sát và đưa chú hải cẩu đi lạc về lại đại dương.
Đời Sống 10/8/2020 7:01:26 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm