Góc người tốt việc tốt: Thấy trái dừa giữa đường, anh bộ đội lật đật xuống xe mang vứt

Nhìn thấy vỏ dừa nằm giữa đường có thể gây tai nạn cho người đi đường, anh bộ đội đã vội vã xuống xe mang vứt. Hành động nhỏ này nhanh chóng nhận được lời khen.
Đời Sống 1/10/2020 12:15:41 PM

Hạo Nhiên (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm