Gà mẹ đại chiến rắn hổ mang chúa bảo vệ đàn con và cái kết bất ngờ

Khi thấy con rắn hổ mang chuẩn bị tung đòn tấn công, gà mẹ lập tức mổ vào mắt đối thủ rồi quật mạnh khiến con rắn hổ mang ngã gục xuống đất.
Đời Sống 11/21/2020 3:37:21 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm