Dựng tóc gáy khi xe container suýt lật nghiêng đè bẹp xe con

Chiếc xe container nhấc bánh, nghiêng thùng chao đảo như muốn đổ ụp xuống xe con bên cạnh.
Đời Sống 7/10/2018 5:14:00 AM

Theo VietNamNet

Xem thêm