Dùng tay không đào bới ruộng lúa chết khô, người đàn ông bắt gặp điều kỳ diệu

Người đàn ông phát hiện điều kỳ diệu dưới lớp bùn.
Đời Sống 10/1/2020 6:46:56 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm