Dùng máy xúc vét ao cá bỏ hoang hơn 10 năm, người đàn ông mừng rỡ khi phát hiện thứ này dưới bùn

Dùng máy xúc dọn sạch ao bỏ hoang nhiều năm, người đàn ông bắt được vô số cá khủng.
Đời Sống 11/30/2020 9:02:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm