Dùng máy xúc đào đất, cả làng hốt hoảng với cảnh tượng hàng trăm con vật này nhảy lên, đàn chó chạy theo bắt không ngớt

Clip hàng trăm con chuột nhảy lên mặt đất khi người dân dùng máy xúc đào, kinh khủng nhất là đàn chó chạy theo bắt không ngớt.
Đời Sống 9/15/2020 11:05:05 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm