Dùng kiếm Nhật cắt dưa hấu trên bụng lập kỷ lục Guinness

Ashrita Furman, người giữ nhiều kỷ lục Guinness nhất thế giới, vừa lập thêm kỷ lục cắt nhiều dưa hấu nhất trên bụng trong vòng 1 phút.
Đời Sống 7/20/2018 12:20:00 PM

Theo Zing

Xem thêm