Dùng 1 sợi dây để chuyển hàng từ đỉnh núi cao xuống đất, người nông dân Việt Nam khiến dân mạng thế giới phục sát đất vì quá thông minh

Người dân Bắc Hà (Việt Nam) thu hoạch ngô rồi chuyển từ đỉnh núi cao xuống đất theo cách cực thông minh.
Đời Sống 10/7/2020 6:02:50 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm