Đục rỗng khúc gỗ lớn rồi thả trôi sông một lát sau cá đã nằm gọn bên trong, cảnh tượng vô cùng mướt mắt

Hai người đàn ông đục rỗng khúc gỗ lớn rồi thả trôi sông, một lát sau lật ra cá đã nằm gọn bên trong, cảnh tượng khiến ai cũng ngạc nhiên.
Đời Sống 10/7/2020 11:50:55 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm