Dọn sạch ao cá, người đàn ông nghe tiếng động lạ trong khe đá, tiến gần đến xem thì reo lên mừng rỡ khi phát hiện thứ này

Sau khi dọn sạch ao cá, người đàn ông nghe tiếng động lạ trong khe đá và tiến đến xem thì bắt được cá trê khổng lồ.
Đời Sống 9/21/2020 8:30:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm