Đội múa lân xông thẳng vào nhà biểu diễn, lúc rời đi để lại thứ khiến gia chủ khóc thét

Sau màn biểu diễn sôi động của đội múa lân, gia chủ đã phải nai lưng giải quyết 'hậu quả' để lại.
Đời Sống 9/30/2020 2:10:00 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm