Điếng hồn xe mô tô tiền tỷ cháy phừng phực giữa đồng trống sắp bén vào người, biết được sự thật, ai cũng 'xanh xương'

Bánh xe mô tô bén lửa cháy phừng phực, khi xem kỹ video ai nấy hú hồn vì có ai châm lửa chứ không phải do nó tự cháy.
Đời Sống 14:09 15/10/2021

Lý Hoàng Hậu (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm