Đi thăm ruộng sen, người đàn ông phát hiện lỗ nhỏ cạnh hòn đá bèn dùng tay ra sức đào và cái kết bất ngờ

Người đàn ông tình cờ phát hiện cái lỗ khả nghi bên cạnh hòn đá, dùng tay ra sức đào thì bắt được rất nhiều lươn.
Đời Sống 10/6/2020 7:45:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm