Đi thăm ruộng sáng sớm, người đàn ông thấy lớp bùn chuyển động tiến đến gần xem thì thấy cá trê ngoi lên nhả trong miệng ra vô số thứ này

Người đàn ông kinh ngạc nhìn cá trê nhả trong miệng ra nhiều con tôm hùm.
Đời Sống 10/8/2020 11:29:02 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm