Đi thăm ruộng, người đàn ông vớt được cành cây khô, dùng sức lật lên thì mừng rỡ vì tìm được 'kho báu' bên dưới

Đi thăm ruộng, người đàn ông vớt được cành cây khô và bắt được rất nhiều cá bên dưới khúc cây.
Đời Sống 10/18/2020 8:45:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm