Đặt vỏ quả trứng đà điểu rỗng nhiều ngày ở dưới ruộng, thanh niên lấy lên đập ra và thấy hàng chục con lươn đang chen chúc bên trong

Thanh niên đặt vỏ quả trứng đà điểu rỗng dưới ruộng, vài ngày sau lấy lên đập ra và phát hiện hàng chục con lươn nhỏ đang nằm chen chúc bên trong.
Đời Sống 9/6/2020 1:00:00 PM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm