Đặt máy cát sét và giăng tấm lưới trong suốt trên ruộng rồi bỏ đi, một lát sau thanh niên hốt trọn bầy chim mắc bẫy

Clip thanh niên đặt chiếc máy cát sét và giăng tấm lưới trong suốt trên ruộng rồi bỏ đi, một lát sau quay lại đã hốt trọn bầy chim mắc bẫy.
Đời Sống 10/6/2020 9:54:16 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm