Dắt con đi dạo, vịt mẹ ngu ngơ khiến cả đàn con lần lượt lọt cống, bà mẹ đoảng nhất năm là đây!

Dắt cả đàn con đi dạo nhưng vịt mẹ không ngờ cả bầy con đã bị lọt xuống cống.
Đời Sống 9/7/2020 2:32:56 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm