Đặt bí ngô khổng lồ dưới ao, ngày hôm sau nam thanh niên bổ đôi trái bí ra thì kinh ngạc khi thấy hiện tượng này

Sau khi khoét hết ruột, nam thanh niên mang trái bí ngô khổng lồ ra ao để và ngày hôm sau thu hoạch được cả một rổ cá.
Đời Sống 9/29/2020 11:45:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm