Đào ruộng mùa khô, người đàn ông bắt được những thứ khó tin dưới lớp đất khô cằn

Người đàn ông bắt được nhiều con vật khó tin dưới lớp đất khô khiến dân mạng bán tín bán nghi.
Đời Sống 9/8/2020 6:46:22 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm