Đào được 7 viên đá lạ trên núi, người phụ nữ dùng búa đập nát và phát hiện 'vật báu' bên trong

Sau khi đào được 7 viên đá, người phụ nữ lần lượt đập nát và phát hiện nhiều viên ngọc đủ màu sắc bên trong.
Đời Sống 9/19/2020 2:31:00 PM

An An(TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm