Đào bới lớp đất bên bờ sông, người phụ nữ phát hiện thứ quý giá bất ngờ

Đào bới lớp đất bên bờ sông, người phụ nữ bất ngờ với thứ đắt giá nằm bên dưới.
Đời Sống 9/17/2020 3:00:40 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm