Đánh vợ cũ dã man trên phố, gã đàn ông vũ phu nhận cái kết đắng

Đánh đập vợ cũ dã man trên phố, người đàn ông này bị người đi đường nhào tới đánh cho một trận nhớ đời.
Đời Sống 6/2/2018 1:46:35 PM