'Đánh nhanh thắng nhanh' ưng biển từ trên không trung lao xuống đoạt mạng con mồi trong chớp mắt

Dù chỉ có trọng lượng chưa đầy 2kg, nhưng chim ưng biển lại sở hữu đôi cánh có thể dài tới 1,8m. Điều này giúp chúng có thể nâng được cơ thể cùng với con mồi nặng gấp đôi từ mặt nước bay trở lại không trung. Việc đánh nhanh thắng nhanh đã giúp ưng biển có được con mồi trong bữa ăn no nê.
Đời Sống 07:45 18/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm