Đang yên đang lành, người đàn ông chọc bò ‘nổi điên’ bị đá liên tục, nhiều người chứng kiến nhưng có thái độ khó tin

Con bò đang đứng yên bên đường thì người đàn ông cầm cây đi tới đánh khiến chú bò nổi giận, hút người. Tại hiện trường có vài người chứng kiến nhưng không ai dám ra tay giúp đỡ.
Đời Sống 10/5/2020 8:34:42 PM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm