Đang mò cá dưới nước, người đàn ông tìm thấy gốc cây cọ mục nên hì hục mang lên bờ và cái kết bất ngờ cho một bữa no nê

Người đàn ông nhấc thân cây cọ này lên bờ để kiểm tra xem có gì bên trong và điều bất ngờ đã xảy ra.
Đời Sống 07:45 18/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm