Đang lái xe trên đường lúc nửa đêm, thanh niên dừng lại làm điều này nhưng một lát sau đã bỏ của chạy lấy người

Thanh niên đang lái xe trên đường lúc nửa đêm, dừng lại dùng tay không bắt rắn nhưng một lát sau đã bỏ của chạy lấy người vì điều này.
Đời Sống 12/4/2020 3:34:25 PM

Gia Linh (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm