Đang hành nghề, tên trộm bỗng chắp tay lia lịa xin tha vì phát hiện thứ bất ngờ trên cao

Trong lúc trộm ví của một người đàn ông, tên trộm nhìn thấy camera nên dừng lại. Sau đó, kẻ này chắp tay xin tha trước camera.
Đời Sống 9/27/2020 2:30:00 PM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm