Đang đứng bất động, chim Diệc bất ngờ mổ lia lịa xuống nước, lúc ngẩng lên khiến ai nấy sững sờ

Con chim Diệc đứng bất động, chăm chú quan sát con mồi dưới làn nước rồi mổ thẳng xuống mặt hồ.
Đời Sống 10/7/2020 9:40:55 AM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm