Đang bơi trên sông, nai sừng xám bất ngờ bị gấu khổng lồ dìm đầu xuống nước và cái kết khiến dân tình dựng tóc gáy

Con gấu xám lao từ trên bờ xuống để truy sát con nai đực to lớn rồi tha lên bờ để ăn thịt.
Đời Sống 11/25/2020 9:28:41 AM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm