Đang ăn thịt con mồi, báo đốm bỗng vùng chạy khi loài chim này sà xuống

Trong lúc báo đốm đang ung dung đánh chén con mồi thì một đàn kền kền bắt đầu sà xuống khiến báo đốm bỏ của chạy lấy người.
Đời Sống 10:30 02/09/2020

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm