Đàn sư tử biển liều chết bảo vệ con non trước đám cá voi sát thủ đói khát, nghẹt thở cảnh con mồi bị hất tung lên không

Thấy con bị cá voi tấn công, đàn sư tử biển liều chết bảo vệ, nghẹt thở nhất là cảnh con mồi bị hất tung lên không.
Đời Sống 10/8/2020 12:39:00 PM

Quỳnh Dương (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm