Đàn gà con đang kiếm ăn trên đầm rau muống, bỗng bị cá 'thành tinh' răng nhọn hoắt ngoi lên tấn công dữ dội

Clip đàn gà con đang kiếm ăn trên đầm rau muống, bỗng bị cá "thành tinh" răng nhọn hoắt ngoi từ hang lên tấn công dữ dội nhưng "ơn giời" không sao.
Đời Sống 9/30/2020 2:25:44 PM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm