Dải phân cách nằm chắn giữa đường, hành động đẹp của tài xế được nghìn người khen ngợi

Nhìn thấy dải phân cách nằm chắn giữa đường, tài xế trẻ nhanh chóng xuống xe dọn dẹp. Hành động này được không ít người khen ngợi.
Đời Sống 2/1/2020 6:00:00 AM

Hạo Nhiên (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm