Cướp đập kính mãi không vỡ, nhân viên đã "nhiệt tình" vơ hết vàng giao nộp

Cướp còn hì hục mãi chưa phá được tủ, nhân viên đã vội mang hết vàng trong tiệm ra biếu cho nhanh.
Đời Sống 10/17/2018 2:12:05 PM

Theo Helino

Xem thêm