Cột con cua nhỏ vào dây rồi thả xuống hang, người đàn ông bội thu được cá lóc khủng nhất quả đất

Chán đổ trứng, người đàn ông cột con cua nhỏ vào dây rồi thả xuống hang một lát sau đã "dụ dỗ" thành công cá lóc khủng nhất quả đất.
Đời Sống 10/6/2020 10:03:32 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm