Con cò trắng ngồi canh trước hang nhiều giờ liền, vừa thấy cá trê ló đầu ra liền đớp trọn không trượt phát nào

Con cò trắng kiên nhẫn ngồi đợi trước miệng hang cả buổi trời, vừa thấy cá trê ló đầu ra đã đớp lấy đớp để không trượt phát nào.
Đời Sống 9/20/2020 7:00:00 AM

Gia Nhĩ (T.H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm