Con bị nước lũ cuốn trôi, chó mẹ liều mình nhảy xuống cứu và cái kết không ai ngờ

Nhìn thấy con mình bị nước lũ cuốn trôi, chú chó mẹ đã nhảy xuống cứu con. May mắn là cuối cùng cả hai mẹ con đều thoát nạn.
Đời Sống 10/8/2020 10:03:15 AM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm