Cô gái tham lam không làm mà muốn có ăn, suốt ngày tìm cách chiếm đồ người khác và cái kết đáng đời

Thay vì đi làm kiếm tiền, cô gái này lại nghĩ đủ mọi cách chiếm đoạt tiền bạc, mọi thứ của người khác. Cuối cùng, cô gái này đã nhận cái kết thích đáng cho lòng tham của mình.
Đời Sống 8/8/2020 12:17:00 PM

Thế Huân (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm