Clip: Thi thể bệnh nhân nhiễm Covid-19 sẽ được xử lý như thế nào?

Việc xử lý thi thể bệnh nhân Covid-19 nhằm phòng ngừa lây lan dịch bệnh.
Đời Sống 8/5/2020 2:00:00 PM

Hà Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm