Clip: Thanh niên thản nhiên phóng xe phân khối lớn giữa lúc mưa ngập ở Sài Gòn khiến người đi đường "ướt như chuột lột"

Clip: Thanh niên thản nhiên phóng xe phân khối lớn giữa lúc mưa ngập ở Sài Gòn khiến người đi đường "ướt như chuột lột".
Đời Sống 5/11/2019 3:33:26 PM