Clip: Tên trộm xe máy vụng về té ngã nhiều lần

Nhân lúc vắng người, tên trộm đã lấy xe máy của người dân đậu trước cửa. Trong lúc dắt xe máy, tên trộm này đã vụng về, té ngã rất nhiều lần.
Đời Sống 3/25/2020 6:00:00 AM

Hạo Nhiên (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm