Clip: Tài xế Grab chửi khách ngu vì không chào hỏi bất ngờ lên tiếng phân trần

Thật đáng ngờ...
Đời Sống 2/18/2019 2:00:00 PM

Theo HELINO

Xem thêm