Clip: Dại dột trêu rắn, thanh niên bị rắn chồm xuống cắn đầu

Nam thanh niên dại dột trêu rắn khiến con vật nổi xung, nhân lúc thanh niên đặt lên đầu, con rắn liền chồm xuống cắn vào đầu anh ta để trả thù.
Đời Sống 7/2/2019 6:35:31 AM

Theo VTC News