Chú chó 'nghiện' coi tin tức tài tình tự bật TV, chuyển kênh lia lịa khiến chủ cũng 'bó tay'

Chú chó này "nghiện" coi tin tức mỗi ngày, đến mức tự bật TV, chuyển kênh lia lịa khiến chủ cũng "bó tay".
Đời Sống 9/7/2020 2:54:35 PM

Kim Kim (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm