Cho máy xúc vét sạch ao cá bỏ hoang hơn chục năm, người đàn ông vớ bở khi phát hiện ra thứ này ẩn sâu trong lớp bùn

Bỏ cái ao cá cũ hơn chục năm, người đàn ông dùng máy xúc vét sạch phù sa, đào xong bùn thì mừng rỡ khi bắt được cá lớn.
Đời Sống 9/19/2020 9:55:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm