Cho máy xúc vét sạch ao cá bỏ hoang hơn chục năm, hai anh em mừng rỡ khi phát hiện ra thứ ẩn sâu dưới lớp cỏ

Ao cá bỏ hoang lâu năm, người đàn ông liền cho máy xúc vét sạch thì phát hiện vô số cá lớn.
Đời Sống 10/6/2020 10:43:00 AM

Thạch Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm