Chiếu đèn vào cây nấm trong đêm tối, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng đặc sắc có 1-0-2

Cây nấm đang phóng các bào tử đầy màu sắc vào không khí. Các bào tử này sẽ bám vào gỗ, mùn cưa, rơm rạ rồi phát triển thành cây nấm mới. Đoạn clip được ghi lại ở Bicol, Philippines.
Đời Sống 10/7/2020 1:56:04 PM

Thanh Hà (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm